serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
sdsi-08---inf-ogolna

Szanowni Państwo

Truizmem stało się już twierdzenie, że współczesna gospodarka opiera się na wiedzy. Dla każdego jej uczestnika, kluczowe znaczenie zyskuje możliwość szybkiego uczenia się i umiejętność przystosowania do szybko następujących zmian. Jest oczywiste, że tylko regiony potrafiące zapewnić swoim mieszkańcom realizację takich właśnie potrzeb, mają szansę stać się motorami rozwoju i atrakcyjnym miejscem do pracy i wypoczynku.

Województwo śląskie jest jednym z tych regionów, które mają wszelkie warunki by stanąć w czołówce zmian. Duża ilość firm bazujących na wysokich technologiach, wysokokwalifikowane kadry, duża ilość ośrodków naukowych i edukacyjnych, to tylko część atutów którymi możemy się pochwalić.

Komitet Organizacyjny powołany wspólnymi siłami Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz kilku firm, rozpoczął przygotowania do Pierwszych Śląskich Dni Społeczeństwa Informacyjnego.

Mamy nadzieję na stworzenie przedsięwzięcia, prezentującego Śląsk jako aktywny i nowoczesny obszar, na którym wspólnie działają silne przemysły tradycyjne oraz firmy nowych technologii. Systemy takie jakie SEKAP czy Elektroniczna Karta Pacjenta to tylko przykłady wielu wdrożonych w naszym regionie rozwiązań, którymi chcemy się pochwalić. Liczmy na aktywne zaangażowanie biznesu, naukowców, środowisk dziennikarskich oraz mieszkańców regionu. Pokażmy, że już jesteśmy Społeczeństwem Informacyjnym.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wstępnymi, Śląskie Dni Społeczeństwa Informacyjnego powinny stać się zbiorem imprez, zarówno konferencji i seminariów, jak i pikników czy dni otwartych. W ramach programu ramowego zdefiniowano następujące elementy:

Termin imprez: 29 wrzesień -24 październik 2008

Tematy ramowe:

  • e-Government
  • e-Edukacja
  • e-Zdrowie
  • e-Prawo
  • e-Bezpieczeństwo
  • e-Gospodarka/przemysł/ energetyka
  • e-Finanse
  • e-Kultura/ e-Kościół
  • e-Turystyka/e-Rozrywka
  • e-Media

Do współpracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych, niezależnie od branży. Informacje na temat terminów spotkań Komitetu Organizacyjnego oraz jego działań można znaleźć na stronach internetowych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (www.rig.katowice.pl), portalu www.spoleczenstwoinformacyjne.pl oraz firmy 2Business Consulting Group, 2Business Education (www.2business.pl).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS