serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter

27.10.2008
Techniczne środki inwigilacyjne i ochrona przed nimi

Rozwój cywilizacyjny, w bardzo szerokim spektrum jego funkcjonowania, wymusza konieczność ograniczania dostępu do informacji, których upublicznienie stanowiło by poważne w skutkach naruszenie interesów społeczeństw, grup społecznych, a nawet pojedynczych obywateli. Powszechnie stosowane są ograniczenia dostępu do informacji stanowiących tajemnicą wojskową, związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, postępem naukowym, rozwojem technicznym, technologicznym, działalnością gospodarczą oraz wielu innych danych, także prywatnych, mających istotne znaczenie dla ich właścicieli.

Tajemna wiedza daje określonym grupom społecznym, przewagę nad jednostkami i grupami, które do ukrytych informacji dostępu nie posiadają. Proces ten powoduje, że informacja jako wiedza ograniczona, staje się w pewnym sensie towarem, za który można zażądać wymiernej, często bardzo wysokiej, ceny. Towar ten z jednej strony, jest w każdy możliwy sposób zabezpieczany , a z drugiej strony często łamiąc zwyczaje, prawo, bariery moralne, etyczne i techniczne, bezwzględnie atakowany.

Procesy pozyskiwania i zabezpieczania informacji są bezpośrednio ze sobą powiązane, rozwój jednego z nich napędza rozwój drugiego. W tych procesach zastosowanie znajdują najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne, których postępująca miniaturyzacja, skuteczność i prostota działania mają zdecydowany wpływ na ich dostępność i stwarzają możliwość ich użytkowania nawet przez osoby nie mające specjalistycznego przygotowania w tym zakresie. Przesłanki te są głównymi czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na wzrost obecnie odnotowanych przypadków ich nieformalnego użycia.

W niniejszym opracowaniu pragniemy przedstawić charakterystykę typowych rozwiązań i zastosowań urządzeń służących do nieformalnego pozyskiwania informacji oraz przedstawić metody zabezpieczania się przed ich działaniem.

Do pozyskiwania informacji (szpiegostwa) stosowany jest szeroki wachlarz, urządzeń elektronicznych, które ze względu na swoje przeznaczenie możemy zaklasyfikować do następujących kategorii użytkowych:

  1. Środki podsłuchu akustycznego w tym:
  • środki zapisu audio ( dyktafony cyfrowe i analogowe, magnetofony)
rys 1 rys2
Zdjęcie nr 1                                    Zdjęcie nr 2
Przedstawione na zdjęciach nr 1 i 2 dyktafony cyfrowe zakamuflowane są w przedmiotach codziennego użytku: długopis, zegarek, kamuflaż ten pozwala na naturalne ich użytkowanie ( długopis pisze, zegarek odlicza czas), ponadto użytkownik w dowolnej chwili może dokonać skrytego nagrania prowadzonej rozmowy. Rejestratory umożliwiają wielogodzinne nagrania ciągłych rozmów ( 5-15 godzin), współpracują z komputerem klasy PC. Każde nagranie oznaczone jest godziną i datą jego nagrania.

 

Cały artykuł można znaleźć w książce z materiałami IV Kongresu "Ochrona informacji niejawnych i biznesowych". Książka dostępna w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych. Więcej informacji na stronie www.ksoin.com.pl

 

 

Źródło: Materiały IV Kongresu Ochrona informacji niejawnych i biznesowych.Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS