serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter

23.10.2008
Chemiczna utylizacja nośników magnetycznych - dysków twardych

Ponad 70 procent informacji na świecie nie jest w ogóle drukowana na papierze. Dokumenty cyfrowe, zapisane na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji, tak jak dokumenty w formie papierowej, muszą zostać odpowiednio utylizowane, aby nie dostały się w posiadanie osób trzecich. Ewentualny wyciek informacji może być równoznaczny z przejęciem informacji przez konkurencję, utratą wizerunku i wiarygodności firmy oraz narusza ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz.883). Zgodnie z tą ustawą wszystkie firmy oraz instytucje, które w swojej bazie danych umieszczają dane osobowe klientów w celu przetwarzania ich dla potrzeb marketingowych, mają ustawowy obowiązek chronić je przed dostępem osób trzecich.

Sytuacje, w których należy bezpowrotnie kasować dane to np. przekazywanie komputera innemu użytkownikowi, sprzedaż używanego komputera firmowego, wymiana niesprawnego dysku twardego czy awaria komputera.

Dane, które bezwzględnie trzeba trwale usuwać z wszelkich nośników informacji to, m.in.: dane osobowe pracowników, listy płac, korespondencja, numery kart płatniczych i kont, faktury, listy klientów i kontrahentów, raporty wewnętrzne, sprawozdania, projekty, wzory podpisów.

Kasowanie danych z poziomu systemu operacyjnego, dostępne każdemu użytkownikowi komputera, prowadzi wyłącznie do niewielkiej zmiany pewnego fragmentu struktury danych zapisanych na dysku, przez co większość informacji pozostawiona jest w stanie nienaruszonym, a zatem jest możliwa do odtworzenia przy użyciu dostępnych na rynku programów, nie wspominając już o możliwościach specjalistycznych firm, zajmujących się odzyskiwaniem danych. Dlatego, aby nieodwracalnie usunąć dane, konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania. Profesjonalne kasowanie danych polega na oddziaływaniu na dane zamieszczone na nośniku w sposób, który uniemożliwia ich późniejszą rekonstrukcję.

Obecnie stosowane metody kasowania danych programowe, polegające na wielokrotnym nadpisywaniu sektorów zawierających informacje przez losowe ciągi liczbowe; sprzętowe, polegające na działaniu silnym polem elektromagnetycznym; czy fizyczne niszczenie, najczęściej wykonywane po kasowaniu sprzętowym, zapewniają skuteczność usuwania danych na dzień dzisiejszy. W przyszłości mogą zostać opracowane nowe programy lub mogą powstać nowe urządzenia, które będą w stanie odtworzyć obecnie skasowane dane lub nośniki. Aby nie mieć takich wątpliwości proponujemy stosowanie prostej i pewnej metody niszczenia talerzy twardych dysków polegającej na chemicznej ich utylizacji. W wyniku działania odpowiednich substancji chemicznych talerz twardego dysku zostaje fizycznie zniszczony wraz z zapisanymi na nim danymi, pozostaje się po nim tylko niewielka ilość roztworu, który może być bezpiecznie dalej utylizowany w oczyszczalni ścieków.

 

Cały artykuł można znaleźć w książce z materiałami IV Kongresu "Ochrona informacji niejawnych i biznesowych". Książka dostępna w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych. Więcej informacji na stronie www.ksoin.com.pl

okladka

Autor: dr inż. Waldemar Maliszewski oraz mgr inż. Rafał Iwaniec

Źródło: Materiały IV Kongresu "Ochrona informacji niejawnych i biznesowych"Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS