serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter

23.10.2008
Bezpieczeństwo informacji – wspólne dobro dla racji stanu, bezpieczeństwa i obronności kraju, firm i obywateli
„Świadomość ludzi nie kształtuje ich bytu i byt nie determinuje
bezpośrednio świadomości. Między świadomością i bytem pośredniczy
INFORMACJA, która wpływa na uświadamianie ludziom ich własnego bytu.
C.Wright Mills

 

  1. Wprowadzenie

Obecna rewolucja informacyjna jest czwartą rewolucją tego typu w historii ludzkości. Pierwszą było wynalezienie druku (ok.5000 lat temu w Mezopotamii), drugą zapoczątkowało wynalezienie ksiązki (ok. roku 1300 p.n.e w Chinach), trzecią zaś wynalezienie prze Gutenberga (1456) maszyny drukarskiej z ruchomymi czcionkami. Czwartą rewolucję wiąże się na ogół z wynalazkiem komputera i powstaniem systemów łączności, wykorzystujących energię elektryczną. Aczkolwiek wynalazek komputera wiążemy przede wszystkim z maszynami liczącymi Konrada Zuse (1943) i uruchomieniem ENIACA (1946), to nie można zapomnieć o wcześniejszych dokonaniach,np. Pascala, Leibniza, Schickarda, Babbage’a czy Holleritha. Rozwój systemów przesyłania informacji wyznaczały wynalazki: Moorse’a (telegraf), Bella (telefon), Marconiego (radio), Farnswortha (telewizja), telekomunikacji satelitarnej (1957) i sieci komputerowej (1969).

Za początek „wieku informacji” można przyjąć zarówno rok 1969 (transmisja telewizyjna z Księżyca i uruchomienie ARPANet), jak i rok 1990 (powstanie Internetu), albo 1948r.(cybernetyka Wienera, teoria informacji Shannona, wynalazek tranzystora).

Każda cywilizacja, aby stać się w pełni dojrzała, potrzebuje jakichś środków utrwalania ciągłości i przeciwdziałania zawodności ludzkiej pamięci. Każda cywilizacja tworzy własną infosferę obejmującą całokształt wytworzonych, utrwalonych i znajdujących się w stałym obiegu informacji. Na cywilizacyjne zasoby informacyjne składa się również, co tworzy „ikonosferę” i stanowi domenę sztuki – wytworów różnorodnych przejawów twórczości artystycznej, a także działalności naukowej przyczyniającej się do wzrostu zasobów wiedzy o rzeczywistości materialnej i społecznej. Rozwój cywilizacyjny to również rozwój różnych instytucji i organizacji niezbędnych do sprawowania władzy i prowadzenia działalności gospodarczej. To sfera polityki i ekonomii, zaś zasoby informacyjne wytwarzane i wykorzystywane w tym obszarze to istotna część infosfery każdego państwa. Jedną z podstawowych funkcji państwa jest zapewnienie warunków dla bezpiecznego, trwałego i zrównoważonego rozwoju (rys.1).

 

rys1

Rys.1. Przestrzeń rozwoju i bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne

 

Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji. W tym stwierdzeniu zawiera się w znacznym stopniu istota przeobrażeń społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, politycznych i edukacyjnych. Człowiek uwikłany w różnorodne procesy społeczne od najwcześniejszych chwil swego życia zostaje poddany strumieniowi różnorodnych informacji. Obok zasobów surowcowych i energetycznych, zasoby informacyjne stanowią najistotniejszy czynnik potencjału cywilizacyjnego. Zasoby informacyjne posiadają charakter zasobów strategicznych o istotnej wartości są: czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego, czynnikiem rozwoju gospodarczego (są towarem i „kreatorem” gospodarki opartej na wiedzy), sprzyjają powstawaniu nowych branż i nowych profesji (miejsc pracy) itp. Bez racjonalnego ukształtowania infosfery nie może funkcjonować państwo, jego gospodarka i siły zbrojne. Elementem efektywnej strategii ekonomicznej (gospodarczej) jest przewaga informacyjna na rynkach lokalnych i globalnych. Istotnym czynnikiem powodzenia na współczesnym polu walki jest już nie „walka o bity”, lecz „przewaga (dominacja) informacyjna (wiedzy)”. Dwa zjawiska determinują myślenie o przyszłości na przełomie XX i XXI wieku: ”globalizacja” i „społeczeństwo informacyjne” (Globalne Społeczeństwo Informacyjne). Ukształtowały je w znacznym stopniu wynalazki w dziedzinie techniki i technologii informacyjnej oraz ich kumulacja na przestrzeni nie tylko minionego stulecia.

 

Cały artykuł można znaleźć w książce z materiałami IV Kongresu "Ochrona informacji niejawnych i biznesowych". Książka dostępna w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych. Więcej informacji na stronie www.ksoin.com.pl

okladka

Autor: Piotr Sienkiewicz

Źródło: Materiały IV Kongresu "Ochrona informacji niejawnych i biznesowych"Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS